Skip to content

מהות תורתו של הבודהה

נובמבר 9, 2012

בשתיים מדרשותיו הבודהה תימצת את תורתו כך: "מה שאני מלמד עכשיו, כפי שתמיד לימדתי, הו נזירים, הוא – אודות הסבל ואת השחרור ממנו." (מַגִ'ימָה-נִיקָאיָה סוטרה מס' 22 פיסקה 37 וסַמְיוּטָהנִיקָאיָה סוטרה מס' 22.86 פיסקה אחרונה).

מהו הסבל עליו הבודהה מדבר, ומהו השחרור ממנו? בדרשתו הראשונה שנשא בפארק הצבאים בסמוך לעיר ורנסי שנקראת "הדרשה אודות הנעת גלגל הדהרמה" (פאלי: דְהַמָהצַ'קָהפַּוַטַנָה-סוּטָּה, סַמְיוּטָהנִיקָאיָה סוטרה מס' 56.11), הבודהה מכריז את ארבע האמיתות האצילות שהן למעשה תיאור מפורט יותר של דבריו כפי שציטטתי למעלה:

(1) "זוהי, נזירים, האמת האצילה בדבר הסבל: לידה היא סבל, הזדקנות היא סבל, מחלה היא סבל, מוות הוא סבל. צער וקינה, כאב, יגון וייאוש הם סבל. ההתחברות אל הבלתי-נעים היא סבל, הפרידה מהנעים היא סבל, לא לקבל את מה שנרצה הוא סבל – ובקיצור, חמשת המקבצים (1. צורה/גוף, 2. תחושות/הרגשות, 3. תפישה, 4. כוונות/התניות ו – 5. הכרה/תודעה) של ההצמדות/היאחזות הם סבל.

(2) “וזוהי נזירים, האמת האצילה בדבר מקורו של הסבל: ההשתוקקות (במקור – טַנְהָא, צמא) להמשך ההתהוות (ולהתהוות נוספת), המלווה בתאווה ובהתענגות, פעם לדבר זה ופעם לדבר אחר, ההשתוקקות לעינוגי החושים, ההשתוקקות להתהוות וההשתוקקות לכיליון.

(3) “וזוהי נזירים, האמת האצילה בדבר סיומו של הסבל: החלשה והפסקה, ויתור ונטישה, שחרור ופרישה מזו ההשתוקקות.

(4) “וזוהי נזירים, האמת האצילה בדבר הדרך המובילה לסיומו של סבל: דרך שמונת-הנתיבים שהיא – השקפה נכונה, כוונה/החלטה, נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, מודעות (תשומת-לב) נכונה וריכוז נכון."

על רבים מהדברים המופיעים בארבע הפיסקאות הקצרות הללו הבודהה הרחיב כמובן בדרשותיו האחרות, ולא אעמוד עליהם עכשיו משום שאין הם מעניינה של רשומה זו. זאת אעשה ברשומות הבאות. אולם לפני שאמשיך כאן, אנסה לחדד את משמעותה של המילה שברגיל מתורגמת באופן בלתי מספק לעברית כ"סבל", באנגלית כ"suffering" ובשפת פאלי (שפתן של דרשותיו המוקדמות של הבודהה) המילה היא – "דוּקּהָה": מנעד משמעויותיה של המילה הזו רחב למדי, והוא נע מחוסר הנוחות או חוסר שביעות הרצון המעודנים ביותר שאנו עשויים לחוש ועד למה שאנחנו בתרבויות שלנו כבר מגדירים כסבל של ממש כגון מצוקה נפשית עמוקה, או חרדה, או כאב מאוד גדול.

לאחר שהבנו מהו הסבל שהבודהה מציע להשתחרר ממנו, הן לפי מה שקראנו באמת האצילה הראשונה והן לפי מנעד משמעויותיה של המילה בשפת המקור "דוּקּהָה" כפי שהסברתי בפיסקה הקודמת, עלולים לצוץ במחשבותיהם של מי מהקוראים של רשומה זו הקיטרוגים הבאים: "אבל לא כל החיים הם רק אי שביעות רצון, אי נוחות או סבל וכאב מסוגים שונים. יש גם דברים נפלאים בחיים. יש דברים מעניינים לעשות ולחוות, יש אהבה, אוכל טוב, השמש זורחת (או סופסוף בא הגשם! :-)). אנחנו בריאים, ברוך השם, ויש לנו את מה שאנחנו צריכים." וכו' וכו'.

ובכן, זה נכון שלא הכל הוא סבל במובנו הפשוט, אבל אם נתבונן מקרוב נראה שגם הדברים בחיים שאנחנו מחשיבים כמקור לשמחה ואושר טומנים בתוכם את זרעי הסבל, וזאת או משום שהם זמניים ובמוקדם ובמאוחר מסתיימים, או משום שהם משתנים, או פשוט מכיוון שהרבה פעמים אינם מתנהלים לשביעות רצוננו. ישנם עוד דברים נוספים לומר בעניין הזה של הסבל, רבדים עמוקים יותר לחשוף, וזאת אעשה באחת מן הרשומות הבאות. כרגע די יהיה בהיכרות קצרה שערכנו עם חלקם הראשון של דבריו של הבודהה אודות הסבל, וזאת כדי שנוכל להמשיך ולדון בחלקם השני והוא – השחרור מסבל.

מהו אם כן השחרור מסבל? שחרור מסבל הינו בפשטות – החיים בלעדיו, כלומר – חיים ללא מגוון הרגשות השליליים ששולטים בנו ומתנים את פעולותינו. חיים ללא כעס, ללא שנאה, ללא פחד וחרדה, ללא קנאה, ללא הצמדות, ללא מרירות וטרוניות – חיים מלאים בשביעות רצון, שמחה, אהבה שאינה נושאת פנים, חמלה, רצון טוב, חיים של שלווה אמיתית, עמוקה ומלאה. אינני דן עכשיו בשאלה האם חיים כאלו אפשריים מהבחינה המעשית וגם לא בדרך להשגתם, אלא מדבר אודותם כאפשרות רצויה של קיום – הגם אם כרגע נדמית כאפשרות תיאורטית בלבד.

יש ומי מאיתנו עשויים לחשוב שמהותה של תורתו של הבודהה הם שיעוריו אודות שניים-עשר הקשרים של ההתהוות המותנית (פאלי: פַּטִיצָּּּּּ'אסַמוּפָּאדָה, סנסקריט: פְּרַטִיטיָהסַמוּטפָּאדָה), או אודות ה 'אין-אני'/'לא-אני' (פאלי: אַנָאטָּא, סנסקריט: אַנָאטמַן), ולהסיק מכך שהיא סוג של שלילה, סוג של ניהיליזם. אולם לא כך הוא הדבר. בוודאי ובוודאי ששני שיעורים אלה הינם מרכזיים ביותר וחשובים לאין ערוך בתורתו של הבודהה, ואולי אף בין העיקריים והחשובים שבהם, אבל עדיין הם רק אמצעים כדי להגיע אל מטרתה ויעדה של הדרך, שהיא השחרור מסבל.

בדרשה שנקראת "הדרשה אודות משל הנחש" (בגירסה אחרת – "הדרשה אודות משל נחש המים". פאלי: אַלַגַדּוּפַּמָה-סוּטָּה), דרשה המוקדשת להפרכת השקפות שגויות וטעויות הנובעות מהן בנוגע לתורתו ובביסוס והכרזה על ההשקפות הנכונות של תורתו, הבודהה אומר:

"…כשכך תודעתו של הנזיר משוחררת (ובאופן כללי תודעתו של כל אדם שהגשים את השחרור מסבל), הו נזירים, האלים שבראשם אינדרה, האלים שבראשם ברהמה, האלים שבראשם פַּגָ'אפַּטִי מלך היצורים החיים, משיחפשו לא יוכלו למצוא במה תלויה 'תודעתו של מי שכך הלך' (הטַטהָאגַטָה). מדוע? זאת משום שבכאן ועכשיו, לא ניתן למצוא עוד את 'מי שכך הלך'.

"כך דיברתי וכך לימדתי, ובטעות, לשווא, במרמה ובחוסר תואם עם העובדות האשימו אותי מי מן הפרושים והברהמנים: 'ניהילסט הוא הפרוש גאוטמה (הבודהה); הוא מלמד הכחדה, הרס וחיסול של ישות קיימת.' מכיוון שאינני כך, אינני מלמד כך, בטעות, לשווא, במרמה ובחוסר תואם עם העובדות האשימו אותי מי מן הפרושים והברהמנים: 'ניהילסט הוא הפרוש גאוֹטַמָה (הבודהה); הוא מלמד הכחדה, הרס וחיסול של ישות קיימת.'

"מה שאני מלמד עכשיו, כפי שתמיד לימדתי, הו נזירים, הוא – אודות הסבל ואת השחרור ממנו."

המחשבה שלנו מותנית לחשוב על התופעות ולתפוש אותן בניגודים של חיוב ושלילה או של קיום ואי-קיום, ומה שהבודהה למעשה מצביע עליו הוא שתודעתו של האדם המשוחרר היא מעבר לכל המשגה וניגוד. משום כך אי אפשר להתייחס אל אדם כזה במונחים של "הכחדה", "הרס" ו"חיסול", ובאמת, איך ניתן להכחיד, להרוס ולחסל את מה שמלכתחילה לא ניתן עוד למצוא, את מה שחרג אל מעבר כל הניגודים כולם?

* התרגום נעשה על ידי מאנגלית לעברית וההערות בסוגריים הן שלי 

מודעות פרסומת

From → כללי

6 תגובות
 1. על הפוסט 🙂

  אהבתי

 2. תודה 🙂

  אהבתי

 3. תודה לך אלון. הוספתי קישורים למקורות באנגלית והם צבועים בכחול בגוף הטקסט את עצמו. פשוט העבר עליהם את סמן העכבר ולחץ. ושוב תודה על האגודלים 🙂

  אהבתי

 4. אלון permalink

  היי שלמה, כל הכבוד ותודה על ההשקעה.
  אם יש לך קישור למקור באנגלית, (או שפות אחרות), רצוי להוסיף אותו גם כן.
  בכל מקרה, קבל "שני אגודלים", (המקסימום שיש לי :))

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

דפי הדהרמה של שלמה שנטידווה

את הבודהיזם שלי, אני אוהב אותנטי (שלמה ש. שפרינגר :-) )

http://kerenarbel.com/

את הבודהיזם שלי, אני אוהב אותנטי (שלמה ש. שפרינגר :-) )

Bendowa.Net

הבלוג הזה מכיל טקסטים המתארים את החוויות והתובנות שלי כמתרגל זן כמו גם תרגומים לטקסטים בודהיסטים שונים תוך התמקדות בטקסטים השייכים למסורת הזן

רשימות מן הארץ הטהורה -sukhavati

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ

%d בלוגרים אהבו את זה: